- ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε -

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

WE ARE COMING SOON!

website under construction


Δ/ΝΣΗ: ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 32 100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΗΛ.: 22610 80360 - FAX: 22610 87627

e-mail: info@nefrologiki.com